Rural Tourism Association Girona
  1. Home
  2. Booking request

Information and bookings

In order to manage your availability requests, please fill in the following form, indicating:
 - Type of accommodation:
  • Bed and breakfast
  • Country cottage, villa
 - The dates of your stay.
 - The number of people (specifying children until 11 years and babies until 2 years).
 - Your comments regarding activities, services and facilities expected

 You will receive different email proposals according to your request very soon.


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer del qual n’és responsable l’Associació Turisme Rural Girona amb la finalitat de gestionar i oferir informació sobre les activitats i serveis que ofereix l’associació. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, d'acord amb la normativa vigent, dirigint-se al carrer Riu Güell 58 – Edifici CINC- de Girona, CP 17001.